วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ส่วนประกอบของพืช

 

ส่วนประกอบของพืช


               พืชประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนของพืชนั้นมีหน้าที่และส่วนประกอบแตกต่างกัน แต่ทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันหากขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป อาจทำให้พืชนั้นผิดปกติหรือตายได้ และยังมีปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช


 
 
 
วันที่ 01/02/56

4 ความคิดเห็น:

 1. ตัวหนังสือควรมีสีเพื่อให้น่าอ่านขึ้นค่ะ

  ตอบลบ
 2. ภาพน่าจะเป็นสี สั้นเข้าใจง่ายดี

  ตอบลบ
 3. เนื้อหาน้อยมาก คับ ควรเพื่ม เติมเนื้อหาให้มากกว่านี้นะครับ

  ตอบลบ
 4. เนื้อหาน้อยจังเลยค่ะ

  ตอบลบ